”Trokat” Stacja elektroenergetyczna 110/6/kV w Katowicach

Lokalizacja: Polska, Katowice

Zakres prac: Montaż płyt warstwowych Paneltech i Kingspanok. 1 500m2

Inwestor: Vattenfall Distribution Poland S.A.

Zleceniodawca: Łegprzem Sp. z o.o.

Realizacja: 2011 r.



© Copyright 2018  |  All Rights Are Reserved by StudioDelta