Budynek mieszkalny przy ul Gen De Gaullea 57a

Budynek mieszkalny przy ul. Gen De Gaullea 76-78

Budynek mieszkalny przy ul. Anieli Krzywon 11

Budynek mieszkalny przy ul. Gen De Gaullea 81-83-85

Budynek mieszkalny przy ul. Roosevelta 31

Budynek mieszkalny przy ul. Gen De Gaullea 88-90

udynek mieszkalny przy ul. Sobieskiego 32d

Budynek mieszkalny przy ul. Sobieskiego 32c

Budynek mieszkalny przy ul. Matejki 31

Lokalizacja: Polska, Zabrze

Zakres prac: Generalne remonty budynków, termoizolacja elewacji i dachu

Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa w Zabrzu przy w/w ulicach

Zleceniodawca: Wspólnota Mieszkaniowa w Zabrzu przy w/w ulicach

Realizacja: 2012 r. / 2013 r. / 2014 r. / 2015 r.

© Copyright 2018  |  All Rights Are Reserved by StudioDelta